Өйгә Теги Һасил Абдримов

Тег: Һасил Абдримов

Мәнзил

(Ләвһә) Узундин-узун, баш-учи йоқ йолда мəнзил издəп чиққан адəмлəр қариси көрүнəтти. Улар бу йолда хелидин бери келиватқанлиқтин, көпчилиги һерип, мағдирсизланған еди. Ушшақ балилирини йетилигəн, əллəйлирини...